Domů > Linuxové zápisky pro správce > Server monitoring: Centreon + Nagios + Syslog

Server monitoring: Centreon + Nagios + Syslog

O Nagiosu

http://www.nagios.org

Nagios je monitorovací nástroj pro síťová zařízení a služby, vytvořený pro to, aby Vás informoval o stavech a problémech ve Vaší síti. Je to vynikající Linuxový monitorovací nástroj. Démon hlídá a kontroluje zařízení a služby za použití externích pluginů, které vracejí stavové informace Nagiosu. Pokud objeví problém, okamžitě zašle upozornění např. na e-mail, sms, IM atd. Současné a historické stavy a logy si můžete prohlížet ve webovém rozhraní Nagiosu.

O Centreonu

http://www.centreon.com

Centreon je síťový, systémový a aplikační monitorovací nástroj, který je založený na velice efektivním Open Source základu, kterým je Nagios. Centreon přínáší nové rozhraní a funkcionality do Nagiosu.

Než se pustíte do instalace, můžete si vyzkoušet oficiální demo Centreonu.

Instalace potřebných Ubuntu/Debian balíčků

Tyto dva balíčky jsou součástí Ubuntu, proto je instalujeme pouze pro Debian

apt-get install sudo lsb-release

dos2unix, konvertuje DOS <-> na Unixové textové soubory, alias je tofromdos

apt-get install tofrodos

MTA (exim je výchozí) a mailové utility

apt-get install mailx

Apache webserver a PHP5

apt-get install apache2 php5 php-pear php5-mysql php5-ldap php5-snmp php5-gd

MySQL-Server

apt-get install mysql-server-5.0

Budete vyzváni k zadání nového „root“ hesla pro MySQL. Nezapomeňte ho, budete ho ještě potřebovat!

RRDTool

apt-get install rrdtool librrds-perl

Potřebné Perl moduly

apt-get install libconfig-inifiles-perl libcrypt-des-perl libdigest-hmac-perl libdigest-sha1-perl libgd-gd2-perl

SNMP démon

apt-get install snmp snmpd libnet-snmp-perl libsnmp-perl

Instalace Nagios 3 a NDOutils pro MySQL

Napište

apt-get install nagios3 nagios-nrpe-plugin ndoutils-nagios3-mysql

Když se instalátor zeptá na „Configure database for ndoutils-mysql with dbconfig-common?“, odpovězte **NO**. Nastavíme ručně.

Nyní přesuneme/zazálohujeme originální konfigurační adresář Nagiosu, protože Centreon použije svojí vlastní adresářovou strukturu pro konfigurační soubory Nagiosu.

mv /etc/nagios3 /etc/nagios3.orig
mkdir /etc/nagios3
cp -Rt /etc/nagios3 /etc/nagios3.orig/nagios.cfg /etc/nagios3.orig/apache2.conf /etc/nagios3.orig/stylesheets/
chown nagios:www-data /etc/nagios3
chmod ug+w /etc/nagios3

Instalace volitelných balíčků (není nutné)

OpenSSH server

apt-get install ssh

PHPMyAdmin – webové rozhraní pro MySQL

apt-get install phpmyadmin

Instalace Centreonu

Poznámka: Před následující instalací ověřte, zda jste připojeni k internetu!

Nyní stáhneme poslední verzi Centreonu (v době psaní tohoto návodu byla aktuální verze 2.2.2)

cd; wget http://wget http://www.fermontplus.cz/download/centreon/centreon-2.2.2.tar.gz

Pokud to bude zapotřebí, instalační skript aktualizuje PEAR moduly. Jste-li za proxy serverem, použijte následující příkaz pro nastavení PEAR proxy konfigurace

pear config-set http_proxy http://<my_proxy>:<port>/

Přepište “my_proxy“ Vaší proxy IP adresou a “port“ Vaším portem proxy.

Dále spusťte následující příkazy (nezapomeňte přepsat verzi Centreonu na tu Vaší aktuální):

tar xzf centreon-2.2.2.tar.gz
cd centreon-2.2.2
./install.sh -i

A nyní odpovídejte na otázky instalačního skriptu (buďte pozorní, některé cesty musíte změnit!)

Press "Enter" to read the Centreon License, then type "y" to accept it.

Do you want to install : Centreon Web Front
 [y/n], default to [n]: y

Do you want to install : Centreon CentCore
 [y/n], default to [n]: y

Do you want to install : Centreon Nagios Plugins
 [y/n], default to [n]: y

Do you want to install : Centreon Snmp Traps process
 [y/n], default to [n]: y

Where is your Centreon directory?
 default to [/usr/local/centreon]: /usr/local/centreon [ENTER]

Do you want me to create this directory ? [/usr/local/centreon]
 [y/n], default to [n]: y

Where is your Centreon log directory
 default to [/usr/local/centreon/log]: /var/log/centreon

Do you want me to create this directory ? [/var/log/centreon]
 [y/n], default to [n]: y

Where is your Centreon etc directory
 default to [/etc/centreon]: /etc/centreon [ENTER]

Do you want me to create this directory ? [/etc/centreon]
 [y/n], default to [n]: y

Where is your Centreon generation_files directory?
 default to [/usr/local/centreon]: /usr/local/centreon [ENTER]

Where is your Centreon variable library directory?
 default to [/var/lib/centreon]: /var/lib/centreon [ENTER]

Do you want me to create this directory ? [/var/lib/centreon]
 [y/n], default to [n]: y

Where is your CentPlugins Traps binary
 default to [/usr/local/centreon/bin]: /usr/local/centreon/bin [ENTER]

Do you want me to create this directory ? [/usr/local/centreon/bin]
 [y/n], default to [n]: y

Where is the RRD perl module installed [RRDs.pm]
 default to [/usr/lib/perl5/RRDs.pm]: /usr/lib/perl5/RRDs.pm [ENTER]

Where is PEAR [PEAR.php]
 default to [/usr/share/php/PEAR.php]: /usr/share/php/PEAR.php [ENTER]

Where is installed Nagios ?
 default to [/usr/local/nagios]: /usr/lib/cgi-bin/nagios3

Where is your nagios config directory
 default to [/usr/local/nagios/etc]: /etc/nagios3

Where is your Nagios var directory ?
 default to [/usr/local/nagios/var]: /var/lib/nagios3

Where is your Nagios plugins (libexec) directory ?
 default to [/usr/local/nagios/libexec]: /usr/lib/nagios/plugins

Where is your Nagios image directory ?
 default to [/usr/local/nagios/share/images/logos]: /usr/share/nagios/htdocs/images/logos

Where is your NDO ndomod binary ?
 default to [/usr/sbin/ndomod.o]: /usr/lib/ndoutils/ndomod-mysql-3x.o

Where is sudo configuration file
 default to [/etc/sudoers]: /etc/sudoers [ENTER]

Do you want me to configure your sudo ? (WARNING)
 [y/n], default to [n]: y

Do you want to add Centreon Apache sub configuration file ?
 [y/n], default to [n]: y

Do you want to reload your Apache ?
 [y/n], default to [n]: y

Do you want me to install/upgrade your PEAR modules
 [y/n], default to [y]: y

Where is your Centreon Run Dir directory?
 default to [/var/run/centreon]: /var/run/centreon [ENTER]

Do you want me to create this directory ? [/var/run/centreon]
 [y/n], default to [n]: y

Where is your CentStorage binary directory
 default to [/usr/local/centreon/bin]: /usr/local/centreon/bin [ENTER]

Where is your CentStorage RRD directory
 default to [/var/lib/centreon]: /var/lib/centreon [ENTER]

Do you want me to install CentStorage init script ?
 [y/n], default to [n]: y

Do you want me to install CentStorage run level ?
 [y/n], default to [n]: y

Where is your CentCore binary directory
 default to [/usr/local/centreon/bin]: /usr/local/centreon/bin [ENTER]

Do you want me to install CentCore init script ?
 [y/n], default to [n]: y

Do you want me to install CentCore run level ?
 [y/n], default to [n]: y

Where is your CentPlugins lib directory
 default to [/var/lib/centreon/centplugins]: /var/lib/centreon/centplugins [ENTER]

Do you want me to create this directory ? [/var/lib/centreon/centplugins]
 [y/n], default to [n]: y

Where is your SNMP configuration directory
 default to [/etc/snmp]: /etc/snmp [ENTER]

Where is your SNMPTT binaries directory
 default to [/usr/local/centreon/bin/]: /usr/local/centreon/bin/ [ENTER] 

Pokračování instalace Centreonu ve webovém rozhraní

Otevřete si webový prohlížeč: zadejte “http://yourserverip/centreon/“ (přepište “yourserverip“ Vaší IP adresou serveru, kam instalujete Centreon).

A následujte tyto kroky

– Klikněte na Start

– vyberte „I Accept“ klikněte na Next

– Přesvědčte se, zda vybraná verze Nagiosu „Nagios Version“ je „3.x“ a klikněte na Next

– na další obrazovce se ujistěte, zda všechny komponenty jsou „OK“ a klikněte na Next

– Pokud je vše „OK“, klikněte znovu na NEXT

– Vyplňte potřebné informace o DB a klikněte na Next

· Root heslo pro MySQL: [MySQL heslo roota, které jste vyplnili při instalaci MySQL]

· Název Centreon databáze: centreon

· Název Centreon Data Storage Database: centstorage

· Heslo databáze: centreon

· Heslo ještě jednou: centreon

· Verze MySQL Clienta (Password Haching Changes): >=4.1 – PASSWORD()

– Klikněte na Next a na další obrazovce se ověří databáze

– Vyplňte informace o uživateli Admin, a klikněte na Next (ujistěte se, zda je uživ. jméno Admin)

– Vyberte „No“ na obrazovce s „LDAP Authentication“ a klikněte na Yes

– Opět Next

– Next na obrazovce „Creating Database“

– A na konec klikněte na „Click here to complete your install“

NDOUtils konfigurace (z příkazové řádky)

Ve verzi Centreonu 2.1 a vyšší je NDO databáze konfigurována v části instalace samotného Centreonu. Nemusíme jí proto konfigurovat manuálně. Pouze je zapotřebí zapnout NDO v „/usr/default/ndoutils“

Editujte tedy „/usr/default/ndoutils“ takto:

/etc/default/ndoutils

Změňte “ENABLE_NDOUTILS=0“ na “ENABLE_NDOUTILS=1“

Dokončování konfigurace Centreonu

Ve Vašem webovém prohlížeči otevřete “http://yourserverip/centreon/“

Přejděte na: Configuration -> Nagios -> cgi (in sidebar), klikněte na odkaz „CGI.cfg“
a změňte následující

- Physical HTML Path: /usr/share/nagios3/htdocs
- URL HTML Path : /nagios3
- Nagios Process Check Command: /usr/lib/nagios/plugins/check_nagios /var/cache/nagios3/status.dat 5 '/usr/sbin/nagios3'

Stiskněte Save

Přejděte na: Configuration -> Nagios -> nagios.cfg (v levém panelu), klikněte na odkaz „Nagios CFG 1“, kde bude sekce „Files“
nastavte následující hodnoty

- Log File : /var/log/nagios3/nagios.log
- Downtime File : /var/lib/nagios3/downtime.dat
- Comment File : /var/lib/nagios3/comment.dat
- Temp File : /var/cache/nagios3/nagios.tmp
- P1 File : /usr/lib/nagios3/p1.pl
- Lock File : /var/run/nagios3/nagios3.pid
- Object Cache File : /var/cache/nagios3/objects.cache
- Status File : /var/cache/nagios3/status.dat
- External Command File : /var/lib/nagios3/rw/nagios.cmd

Dále v tabulce „Logs Options“ přejděte na sekci „Logs Options“.
A nastavte následující

- Log Archive Path : /var/log/nagios3/archives/
- State Retention File : /var/lib/nagios3/retention.dat

Stiskněte Save

Přejděte na: Administration -> Options -> CentStorage (v levém panelu)
A stejně tak nastavte následující:

- Nagios current log file to parse: /var/log/nagios3/nagios.log

Stiskněte Save

nyní aplikujte změny konfigurace, přejděte na: Configuration -> Nagios
a zaškrtněte

- Generate Configuration Files
- Include Comments
- Run Nagios debug (-v)
- Move Export Files
- Restart Nagios
- Method: "External Command"

Stiskněte Export

This will restart Nagios & apply all changes you made in Web Interface.
Tímto vyrestartujete Nagios a aplikujete všechny změny, které jste provedli v jeho webovém rozhraní.

**Toto musíte udělat VŽDY po každé změně konfigurace!**

Instalace Centreonu je nyní skoro kompletní.

Finální úpravy (velmi důležité!)

Nyní si zapněte terminál (neboli konzoli či příkazovou řádku)

V distribuci Debian/Ubuntu má uživatel „nagios“ nastaven shell „/bin/false“. Z tohoto důvodu ale nemůže nastartovat démon „centrore“ a „centstorage“, potřebný pro chod Centreonu. Musíme tedy uživateli „nagios“ shell, protože jeho démoni používají příkaz „su -c“.

usermod -s /bin/sh nagios

Musíme také nastavit práva pro webové rozhraní, aby bylo možné spouštět externí příkazy.

invoke-rc.d nagios3 stop
dpkg-statoverride --update --add nagios www-data 2710 /var/lib/nagios3/rw
dpkg-statoverride --update --add nagios nagios 751 /var/lib/nagios3

Pro nagios CGI přidějte do „htaccess“ uživatele s heslem „P@ssw0rd“

htpasswd -bc /etc/nagios3/htpasswd.users nagiosadmin P@ssw0rd

Povolte SNMP přístup pouze pro čtení

echo "rocommunity public" > /etc/snmp/snmpd.conf

Pokud chcete SNMP přístup pouze pro „localhost“, nastavte následující

echo "rocommunity public 127.0.0.1" > /etc/snmp/snmpd.conf

nyní restartujte server

sync;sync;init 6

To je vše! Po restartu budete mít plně funkční Nagios & Centreon.

Pluginy

Centreon (resp. Nagios) umí kontrolovat snad vše, na co si vzpomenete. Zde je nastavení několika užitečných skriptů, které kontrolují určité služby.

Velké množství pluginů naleznete na http://exchange.nagios.org

check_apt_remote

Tento plugin kontroluje aktualizace na klientských PC, založených na distribuci Debian (tzn. využivajících balíčkovací systém “apt“)

Na serveru nastavíme v “/etc/snmp/snmpd.conf“

rocommunity public 127.0.0.1
rocommunity public 10.0.10.1

# Custom commands
exec aptgetsnmp /usr/share/snmp/custom/check_apt

Pak stáhneme soubor “check_apt“

wget http://www.fermontplus.cz/download/snmp/check_apt

a nakopírujeme na klientský PC

cp check_apt /usr/share/snmp/custom

Případné problémy či doladění

V nějakých verzích se musí provést ještě některé úpravy, na kterém jsem přišel v průběhu instalace nebo při používání Centreonu. Jedná se víceméně o takové zápisky.

Nezobrazují se grafy a chybí pole $ARGs

Problém s Centreonem a PHP 5.3 (funkce „split“ je již v této verzi PHP deprecated).

Zeditoval jsem “/etc/php5/apache2/php.ini“ a změnil “error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE“ na “error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED“.

Nyní se grafy zobrazují a pole $ARGs je aktivní.

Syslog server monitoring

Můžeme si také nechat logy zobrazovat Centreonem. K tomuto slouží následující modul.

Popis

Centreon Syslog modul se skládá ze dvou částí:
* Centreon Syslog Server
* Centreon Syslog Frontend

Centreon Syslog Frontend není k tomu, aby zobrazoval logy, ale dovolí Vám v nich hledat, filtrovat je atd. Centreon Syslog Server se pro změnu stará o ukládání logů do databáze.

Instalace serveru

Jsou zde dvě části instalace Centreon Syslog Serveru
* Instalace modulu “centreon-syslog-server“
* Instalace a konfigurace syslog démona “rsyslog“

Instalace modulu

Je prováděna pomocí skriptu “install.sh“ a to s právy roota.
Stáhneme si tedy onen skript

wget http://www.fermontplus.cz/download/centreon/centreon-syslog-server-1.2.1.tar.gz

rozbalíme

tar xzf centreon-syslog-server-1.2.1.tar.gz

a spustíme

cd centreon-syslog-server-1.2.1
bash install.sh -i

pokud chceme v instalaci pokračovat, musíme akceptovat GPL v2 licenci

Do you accept GPL license ?
 [y/n], default to [n]:
> y

Po několika informacích (že máte funkční všechno potřebné, jako je MySQL, PHP4+ a PEAR-DB), budete vyzváni k nastavení instalačních cest. Vše potvrdíme. Tzn.:

------------------------------------------------------------------------
Get directories for installation
------------------------------------------------------------------------
Where do you want to install files ?
default to [/usr/bin/syslog]
>
Do you want me to create this directory ? [/usr/bin/syslog]
 [y/n], default to [n]:
> y
Where would you like to store your logs ?
 default to [/usr/bin/syslog/logs]
>
Do you want me to create this directory ? [/usr/bin/syslog/logs]
 [y/n], default to [n]:
> y
Where would you like to store configuration ?
 default to [/usr/bin/syslog/etc]
>
Do you want me to create this directory ? [/usr/bin/syslog/etc]
 [y/n], default to [n]:
> y

Pokud bude probíhat vše bez problému, instalátor vypíše

------------------------------------------------------------------------
Install Syslog Cron
------------------------------------------------------------------------
Removal of the old Syslog cron: OK
Generation of the new Syslog cron: OK
Change of the macros in the files: OK
Application of the rights on the files: OK
Change of the owners on the files: OK
Directory /usr/bin/syslog/logs already exists
Creation of the repertory for the logs: PASSED
Removal of the old Syslog cron: OK
Copy php cron files: OK
Copy cron in cron.d directory: OK
Erase temporay installation directory: OK

Instalátor také vytvoří tabulky v MySQL, pokud ještě neexistují. U první otázky tedy vyplňte vaše root heslo k MySQL.

------------------------------------------------------------------------
Create syslog Database
------------------------------------------------------------------------
What is password for root user on MySQL ?
>
What is the database name to record syslog message ? default to [syslog]
> syslog
Do you want me to create this database ? [syslog]
 [y/n], default to [n]:
> y
Creating database syslog: OK
Do you want me to create this table logs in syslog database ?
 [y/n], default to [n]:
> y
Creating table logs: OK
Creation of local db user for cron
Do you want me to create user 'syslogadmin'@'localhost' ?
 [y/n], default to [n]:
> y
Create user 'syslogadmin'@'localhost': OK
Do you want to add password for this user: 'syslogadmin'@'localhost'
 [y/n], default to [y]:
> y
Enter password for dbuser
> your_password
Retype password for dbuser
> your_password
Add password for user 'syslogadmin'@'localhost': OK
Creation of distant db user for cron

Dále vyplňte IP adresu vašeho serveru s Centreonem

What is IP address of Centreon server ?
> 10.0.10.1
Do you want me to create user 'syslogadmin'@'10.0.10.1' ?
 [y/n], default to [n]:
> y
Create user 'syslogadmin'@'10.0.10.1': OK
Do you want to add password for this user: 'syslogadmin'@'10.0.10.1'
 [y/n], default to [y]:
> y
Enter password for dbuser
> syslogadmin
Retype password for dbuser
> syslogadmin
Add password for user 'syslogadmin'@'10.0.10.1': OK

Pokud výsledek bude vypadat takto, první část je hotova

------------------------------------------------------------------------
Create syslog configuration files
------------------------------------------------------------------------
Create syslog configuration file: syslog_conf.pm OK
Create php syslog configuration file: /usr/bin/syslog/etc/sOKlog.conf.php
------------------------------------------------------------------------
Update database
------------------------------------------------------------------------
Update from 1.0 to 1.1: OK
------------------------------------------------------------------------
End of installation
------------------------------------------------------------------------
Installation is complete ! OK
########################################################################
# #
# Report bugs at #
# http://forge.centreon.com/projects/centreon-syslog/issues/new #
# #
########################################################################

Instalace syslog démona

Nainstalujeme následující balíčky

apt-get install rsyslog rsyslog-mysql

Zeditujeme konfigurační soubor

mcedit /etc/rsyslog.conf

a vložíme následující řádky na začátek souboru

$ModLoad MySQL
$AllowedSender UDP, 127.0.0.1, 10.0.10.0/24
$AllowedSender TCP, 127.0.0.1, 10.0.10.0/24

10.0.10.0/24 samozřejmě změníme podle rozsahu své sítě

Další řádky vložíme na konec souboru

# Configuration changes for Windows/Snare/Centreon-E2S logs
$EscapeControlCharactersOnReceive off

$template sysMysql,"INSERT INTO logs (host,facility, priority,level,tag,datetime,program,msg) VALUES ('%HOSTNAME%','%syslogfacility%','%syslogpriority%','%syslogseverity%','%syslogtag%','%timereported:::date-mysql%','%programname%','%msg:::space-cc%')", SQL

*.* >IP_SERVER_DB,DB_NAME,DB_USER,DB_PASSWORD;sysMysql

P_SERVER_DB,DB_NAME,DB_USER,DB_PASSWORD změníme na své údaje

V “/etc/default/rsyslog“ by mělo být

RSYSLOGD_OPTIONS="-c4"

Restartujeme logovacího démona

service rsyslog restart

Instalace “centreon-syslog-server“ je nyní hotova. V tuto chvíli je vše připraveno pro instalaci a nastavení “centreon-syslog-frontend“.

Instalace frontendu

Jsou zde dvě části instalace Centreon Syslog Frontendu
* Instalace modulu v terminálu
* Instalace SSH2
* Nastavení ve webovém rozhraní Centreonu

Instalace modulu v terminálu

Stáhneme si “centreon-syslog-frontend“

wget http://www.fermontplus.cz/download/centreon/centreon-syslog-frontend-1.4.1.tar.gz

rozbalíme

tar xzf centreon-syslog-frontend-1.4.1.tar.gz
cd centreon-syslog-frontend-1.4.1

a spustíme instalační script

bash install.sh -i

odsouhlasíme opět licenci

Do you accept GPL license ?
 [y/n], default to [n]:
> y

Odpovíme na otázku, kde specifikujeme cestu ke konfigu Centreonu

------------------------------------------------------------------------
Load parameters
------------------------------------------------------------------------
Please specify the directory with contain "instCentWeb.conf"
> /etc/centreon

a následně bychom měli dostat takovýto výpis

------------------------------------------------------------------------
Install Syslog Module
------------------------------------------------------------------------
Setting right OK
Setting owner/group OK
Create module directory OK
Copying module OK
Delete temp install directory OK
The Centreon Module Syslog.1.4.1 installation is finished OK
See README and the log file for more details.

Instalace SSH2

Abychom mohli odesílat konfiguraci modulu z Centreonu na server, musíme mít nastavený Apache2 a SSH2 tak, aby spolu komunikovaly.

Pokud je ještě nemáme, nainstalujeme následující balíčky

apt-get install php5-dev openssl libssl-dev gcc make

Můžeme táké provést aktualizaci serveru

apt-get update && apt-get upgrade

Vytvoříme pracovní adresáře

$> cd /tmp
mkdir libssh2
cd libssh2

stáhneme “libssh2“ a “ssh2“

wget http://www.fermontplus.cz/download/ssh2/libssh2-1.2.1.tar.gz
wget http://www.fermontplus.cz/download/ssh2/ssh2-0.11.0.tgz

a nainstalujeme

tar -xzvf libssh2-1.2.1.tar.gz
cd libssh2-1.2.1
./configure && make all install
$>tar -xzvf ssh2-0.11.0.tgz
cd ssh2-0.11.0
phpize && ./configure --with-ssh2 && make

Nyní zkopírujeme vytvořený modul do adresáře, kde máme php5 pluginy (ověřte Váš adresář)

cp modules/ssh2.so /usr/lib/php5/20060613+lfs

integrujeme rozšíření do Apache2

echo "extension=ssh2.so" > /etc/php5/cli/conf.d/ssh2.ini
echo "extension=ssh2.so" > /etc/php5/apache2/conf.d/ssh2.ini

a vyrestartujeme

/etc/init.d/apache2 restart

Provedeme kontrolu, jestli je SSH2 nainstalovaná korektně

php -i | grep ssh

Výpis by měl vypadat nějak takto:

Registered PHP Streams => php, file, http, ftp, compress.bzip2, compress.zlib, https, ftps, ssh2.shell,
ssh2.exec, ssh2.tunnel, ssh2.scp, ssh2.sftp
ssh2
libssh2 version => 1.1
banner => SSH-2.0-libssh2_1.1

Nastavení ve webovém rozhraní Centreonu

* přejděte do webového rozhraní Centreonu Administration → Modules → Module
* klikněte na Actions ikonku u Syslog viewer for Centreon Syslog server
* zobrazí se další informace a vy vyberete Install module
* nyní je modul nainstalován, klikněte na Back
* nastavíme ještě naše údaje Database a SSH v Administration → Modules → Configuration přes Modify, nezapomeneme uložit Save a konfiguraci vyexportovat na server Export configuration

Tímto Vám vzniklo nové menu v Monitoring → Syslog, kde se zobrazují logy ze serveru a případných klientů.

Screenshoty

[nggallery id=3]

Zdroje informací

http://planetit.ws/linux/debian/nagios-3-with-centreon-21-on-debian-based-distributions.html
http://blogmotion.fr/systeme/centreon-session-start-6504
http://forge.centreon.com/projects/centreon-syslog/documents

 1. Jirous
  22.02.2012 na 06:38 | #1

  Návod vypadá složitě a zdlouhavě, ale nenechte se odradit. Nejsem žádný expert a povedlo se mi monitoring rozbehat. Fakt dík. Těšim se na další.

 2. David
  22.02.2012 na 08:18 | #2

  @Jirous Díky za kladnou reakci. Určite, pokud bude čas, přidám i další zápisky.

 3. PePe
  13.03.2012 na 12:31 | #3

  diky za navod, povedlo se mi to nainstalovat 🙂

 4. Tom
  02.04.2012 na 21:07 | #4

  Dobrý den,

  postupoval jsem dle Vašeho výborného návodu, v Centreonu si vytvořím konfiguraci a odelšu do Nagiosu, kde veškeré monitorování funguje. Bohužel v samotném Centreonu se mi v horní liště nezobrazí žádný počet hostů ani nastavených service. V adresáři /var/log/centreon/centcore.log jsem si všiml, že mi vypisuje hlášku: Error when connecting to database : Can’t connect to local MySQL server through socket ‚/var/run/mysqld/mysqld.sock‘ (2). Přitom v instalaci Centreonu jsem zadával správné heslo a do databáze se z terminálu přihlásím. Nevím, jestli to také nemůže být tím, že celý tento systém mám nainstalován na verzi Wubi Ubuntu 10.10 s přiděleným 8.5GB místem na disku a když se mrknu do Centreonu a na záložku Administration a Server Status, tak mi vypisuje vytížení Physical Memory na 98% (tady se ale asi jedná o velikost RAM). Prosím o radu, jak by se dal tento můj problém vyřešit, pokud možno co nejdříve vyřešit?

  Mnohokrát děkuji.
  Tom

 5. David
  02.04.2012 na 21:45 | #5

  @Tom Dobry den, dekuji za pochvalu a jsem rad, ze navod je uzitecny. Nemam moc casu, tak zkusim jen par veci, co me napada:

  podivejte se, na jakem socketu Vam mysqld bezi:

  ps aux | grep mysqld

  uvidite neco takoveho: –socket=/path/to/mysql.sock (pokud nebezi, nastartujte mysqld).

  Porovnejte s MySQL configem /etc/mysql/my.cnf a zkontrolujte, zda cesta existuje.

  Pak bych se jeste v my.cnf podival na bind-address, zda posloucha na 0.0.0.0 (pro jistotu).

  Pri kazde zmene /etc/init.d/mysqld restart.

  V tuhle chvili me nic vic nenapada, snad to pomuze, nebo Vas to alespon nasmeruje k vyreseni problemu.

  Treba poradi i nekdo jiny 😉

 6. Tom
  02.04.2012 na 22:22 | #6

  @David Děkuji za opravdu rychlou odpověď! 😉

  Tento příkaz : ps aux | grep mysqld
  mi dá následující výpis : mysql 1035 0.0 1.6 239648 33704 ? Ssl 21:31 0:01 /usr/sbin/mysqld
  ale v /usr/sbin/mysqld není soubor mysql.sock, ale mysqld je konečný soubor.

  V configu /etc/mysqld/my.cnf mi teda odkazuje socket na /var/run/mysqld/mysqld.sock (kde tento soubor je opravdu uložený)

  Jinak bind-address je nastaven na localhost 127.0.0.7.

  Asi největší problém ale asi bude, že v /etc/init.d/ soubor mysqld není, ani v případě příkazu: service mysqld restart mi vypíše mysqld: unrecognized service.

  Jsem z toho poněkud zmaten 🙂 Můžete poradit, co byste změnil?

  Ještě jednou mockrát děkuji.

 7. besito
  17.07.2012 na 09:13 | #7

  Přidávám se k ostatním, děkuji za skvělý návod. Bohužel jsem se zasekl na v bodě „Dokončování konfigurace centreonu“, kde se na webu centreonu v configuration – nagios – nagis.cfg – nagios.cfg1 mění adresy k jednotlivým složkám. Bohužel některé složky popisované v tomto návodu vůbec na uvedené stránce, ani na jiné nejsou, místo toho jsou jiné.
  V Centreonu jsou tyto:

  Log file – souhlasí dle návodu
  Temp file – souhlasí dle návodu
  Temp directory – není změna
  Lock file – souhladí dle návodu
  Object Cache File – souhlasí dle návodu
  Precached Object File – není změna

  Dále:

  External Command File – souhlasí dle návodu

  naopak adresy, které nemohu a tím pádem nemohu změnit:

  Downtime File
  Comment File
  P1 File
  Status File

  Používám Debian Squeeze s Nagios3 a Centreo 2.2.2.

  Děkuji za případné nakopnutí 🙂

 8. David
  17.07.2012 na 10:54 | #8

  @besito Tohle nastavení je možná v jiných verzích, nicméně já mám teď v. 2.3.7 a taky to tam nemám. Takže nevyplňovat a mrknout se, zda vše běží OK. Pak návod poupravím, aby to nemátlo.
  Každopádně díky za kladné hodnocení 🙂

 9. besito
  17.07.2012 na 20:23 | #9

  David :
  @besito Tohle nastavení je možná v jiných verzích, nicméně já mám teď v. 2.3.7 a taky to tam nemám. Takže nevyplňovat a mrknout se, zda vše běží OK. Pak návod poupravím, aby to nemátlo.
  Každopádně díky za kladné hodnocení

  Děkuji za radu, zatím to vypadá, že je vše funkční. Ovšem, pustil jsem se do instalace syslog serveru a narazil jsem opět na problém. A to takový, že během instalace serverové sluby při zadávání root hesla do MySQL databáze chce zadat název databáze pro syslog, ovšem při pokusu o vytvoření této tadabáze mi to vypíše:

  ————————————————————————
  Create syslog Database
  ————————————————————————
  What is password for root user on MySQL ?
  > (zadám heslo)
  ERROR 1045 (28000): Access denied for user ‚root’@’localhost‘ (using password: NO)

  Password for root user is not valid ?
  What is password for root user on MySQL ?
  >
  /root/centreon-syslog-server-1.2/libinstall/functions: line 898: 606: command not found
  Enter password:
  (znovu zadám heslo)
  What is the database name to record syslog message ? default to [syslog]
  >
  ERROR 1045 (28000): Access denied for user ‚root’@’localhost‘ (using password: NO)

  Do you want me to create this database ? [syslog]
  [y/n], default to [n]:
  > y
  ERROR 1045 (28000): Access denied for user ‚root’@’localhost‘ (using password: NO)
  ERROR 1045 (28000): Access denied for user ‚root’@’localhost‘ (using password: NO)

  Creating database syslog: FAIL
  Unable to complete installation: FAIL

  a instalace se ukončí 🙁

  Co s tím? 🙁

  Děkuji 🙂

 10. David
  18.07.2012 na 07:53 | #10

  @besito A jste si jistý, že zadáváte správné heslo roota k MySQL databázi? „Password for root user is not valid ?“ Zkuste se přihlásit phpmyadminem pod rootem pro jeho ověření.

 11. besito
  18.07.2012 na 09:34 | #11

  David :
  @besito A jste si jistý, že zadáváte správné heslo roota k MySQL databázi? “Password for root user is not valid ?” Zkuste se přihlásit phpmyadminem pod rootem pro jeho ověření.

  Ano, to vše mi funguje. Přihlásím se jak v terminálu (mysql -u root -p), tak v phpmyadmin webovém rozhraní… znám heslo pro root 🙂

 12. besito
  23.07.2012 na 12:35 | #12

  Tento návod je dělaný na Debianu Lenny, nebo novější Squeeze?

  Děkuji

 13. besito
  23.07.2012 na 20:59 | #13

  Tak jen pro info – vyřešeno. Problém někde asi u Putty, nebo na terminálu. Při instalaci jsem zadal heslo – písmena, čísla, speciální znaky… S tím samým hesle se přihlásím do mysql konzole, jako root. Všechno se zdá, že funguje. Jediné, co nefungovalo je ta instalace.

  Pak mě ale napadlo změnit heslo pro roota v mysql a ejhle, všechno funguje…

  $ mysqladmin -u root -p’STAREHESLO‘ password ‚NOVEHESLO‘

 14. David
  25.07.2012 na 10:59 | #14

  @besito Super, díky za informaci o vyřešení. Že je heslo špatně, to bylo zřejmé, ale tohle by mě nenapadlo 🙂 Jsem rád, že návod pomohl.

 15. hexdump
  18.09.2012 na 10:46 | #15

  Prosím poraďte, postupoval jsem přesně podle návodu, moduly pro syslog mám v centreonu nainstalované ale reporty nevidím, mám pouze prázdnou stránku. potřeboval bych radu kde začít hledat zádrhel. Díky

 16. hexdump
  18.09.2012 na 10:51 | #16

  Ještě dodám že jsem prohlížel databázi a data se do tabulek (all_logs, cache,logs) zapisují. Pokud ale chci vypsat tabulku all_cache tak mi adminer hlásí „Nepodařilo se vypsat tabulku: Unable to open underlying table which is differently defined or of non-MyISAM type or doesn’t exist“

 17. Plesky
  11.10.2012 na 06:50 | #17

  Zdravim, predem bych chtel podekovat za supr navod, ale mam trosku problem se zobrazovanim Event logs a Dashboardu, protoze se mne tam nic nezobrazuje a tabulka v db „log_archive_last_status“ zeje prazdnotou. Nevite nekdo co s tim?

 18. Pavel Jindra
  02.11.2014 na 17:22 | #18

  @besito
  Ja jen doplnik, ze dulezite p1.pl file je ted na zalozce Admin -> Embedded Perl initialisation file 🙂

 1. Žádné zpětné odkazy