Domů > Linuxové zápisky pro správce > Kvóty pro diskové úložiště

Kvóty pro diskové úložiště

V tomto článku/návodu se budeme zabývat nastavením uživatelských kvót pro datová úložiště.

K čemu slouží

Pokud používáme systém s více uživateli, kteří například na fileserver ukládají pomocí Samby či NFS svá data, je potřeba toto regulovat, aby jeden uživatel nemohl vyčerpat celý diskový datový prostor.

Obecné informace

Distribuce Debian je na diskové kvóty velice dobře připravená a jejich použití není vůbec složité.

Máme dva typy kvót

 • na uživatele
 • na skupinu

Pokud nastavím kvótu na uživatele, určím tím, kolik místa může tento konkrétní uživatel spotřebovat na „kvótovaném“ datovém disku. Stejně tak skupina, pokud se jedná o nastavení kvót na skupinu.

Máme také dva druhy limitů

 • soft limit
 • hard limit

Soft limit který může uživatel překročit na určité časové období, ve výchozím stavu je to 7 dní.

Hard limit nemůže překročit za žádných okolností.

Kvóty jsou nastavovány pro celý konkrétní linuxový oddíl! Tzn. pokud máme na serverovém oddíle /home několik sdílených složek Sambou, kvóta se rozprostre na všechny.

Kvóta tedy nejde nastavit na jednotlivý adresář na diskovém oddílu.

Instalace

Abychom mohli kvóty používat, je potřeba nainstalovat následující balíčky

apt-get install quota quotatool

Instalátor by se Vás měl zeptat, jestli si přejete zaslat uživatelům mail v případě, že překročí soft limit.

V případě, že nerestartujete systém, musíte spustit příkaz

quotacheck -vagum

Nastavení

Abychom mohli začít používat diskové kvóty, musíme nastavit tři věci

 • namountování filesystemu s podporou kvót
 • instalace kvóta softwaru
 • konfigurace limitů (kvót)

Podívejme se tedy na to

Namountování filesystemu s podporou kvót

Podpora kvót na diskovém oddíle se zapne v /etc/fstab a přidáním parametru usrquota nebo grpquota

/dev/sda1   /home   ext4   defaults,usrquota   1   1

Toto nastavení můžeme aktivovat restartem systému, ale i přemountováním oddílu a to za běhu systému

mount -o remount,usrquota /home

(toto provedeme samozřejmě pro všechny fs, kde jsme podporu kvót zapnuli)

Zavedení modulů

Také budeme potřebvat zavést kvóta kernel moduly a nastavit jejich načítání při startu systému

modprobe quota_v2
echo 'quota_v2' >> /etc/modules

Speciální soubory

Limity jsou ukládány ve speciálních souborech, které jsou uloženy v rootu filesystému, na kterém jsou kvóty nastaveny.

Tyto soubory si musíme sami vytvořit.

touch /home/aquota.user
touch /home/aquota.group
chmod 600 /home/aquota.user /home/aquota.group

Správa kvót

Pokud jsme nastavili vše správně, měli bychom být nyní schopni nastavit kvóty.

Přidělení kvóty uživateli

Nastavíme tedy soft limit na 200Mb a hard limit na 250Mb pro uživatele David

quotatool -u david -bq 200M -l '250 Mb' /home

Kontrola stavu

repquota /home

Vypnutí uživatelské kvóty

Provedeme tak, že limity nastavíme na hodnotu 0

quotatool -u david -bq 0M -l '0 Mb' /home

Zdroje informací

http://www.debian-administration.org/articles/47

 1. Bez komentářů.
 1. Žádné zpětné odkazy