Domů > Linuxové zápisky pro správce > Změna práv adresářů a souborů

Změna práv adresářů a souborů

Jedná se pouze o krátký zápisek.

Hromadná změna práv adresáře vč. jeho obsahu

nastaví práva adresáře a souborů (recursivně) pro uživatele www-data

chown www-data.www-data -R /var/www

adresáře nastaví na rwx, soubory rw-

chmod -R ug=rwX,o=rX /var/www

velké X znamená, že x bit se přidá pouze adresářům

Dědičnost skupiny pro adresář (recursivně)
chmod -R g+s /shares/PUBLIC

přídadné odebrání s bitu se provede znaménkem mínus

chmod -R g-s /shares/PUBLIC
Nastavení ACL práv

V případě, že máme v systému nainstalovanou podporu ACL, můžeme je využít takto

Výchozí práva pro soubory v adresáři s ACL
setfacl -Rdm u::rwX,g::r-X,o::- /shares/FOTKY
Kontrola nastavení ACL práv
getfacl /shares/FOTKY

a výstup:

# file: shares/FOTKY
# owner: david
# group: fotky
# flags: -s-
user::rwx
group::r-x
other::---
default:user::rwx
default:group::r-x
default:other::---

umask

Ve výchozím stavu vetšiny distribucí uživatelé vytváří své soubory s právy 640 a adresáře 750. Tzn. že jsou čitelné pro skupinu, a tak jr ostatní uživatelé mohou číst. Pokud toto ale nechcete, je možné globálně změnit v /etc/profile

umask 022

na

umask 077

Nyní již budou nové adresáře a soubory vytvářet s právy 700 a 600.

Více informací o umask na wikipedii.

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy