Přechod na RAID1 na zaběhnutém systému

Návod je věnovaný distribuci Debian. Jedná se o server s jedním diskem, který je potřeba zmigrovat na RAID1 (zrcadlo). Dále jsou zde také informace o tom, jak vyměnit disk atd.

Přechod na RAID1 na zaběhnutém systému

Jedná se o zrcadlení systémového disku na stroji, kde byl původně jen jeden disk. RAID1 se samozřejmě nepovažuje za zálohu dat. Jedná se pouze o prostředek, jak zamezit problémům při hardwarové poruše pevného disku. Myslím ale, že funkce zrcadlení je každému jasná, proto není důvod jej nějak obšírně rozebírat. Na obrázku je vidět, že oba disky jsou v datovém poměru1:1, proto se doporučuje, aby oba měly stejnou velikost.