LVM: práce se snapshoty

21.02.2012 Bez komentářů

Tento návod slouží jako vodítko pro práci s již funkčním LVM. Samotná instalace LVM zde zmíněna není. Časem snad ale bude:-)

LVM (Logical Volume Management) je v Linuxu nástroj, jak spojovat logická zařízení do větších celků. Využívá se pro vytváření velkých souborových systémů, pro možnost plynulého zvyšování kapacity souborových systémů bez nutnosti kopírování dat, pro možnost vyměňování disků, vytváření snímků souborových systémů a podobně.

LVM pracuje s PV (Physical Volume)VG (Volume Group) a LV (Logical Volume). Základem LVM jsou bloková zařízení (PV), ze kterých se pak sestavují svazky (VG) a na nich se vytvářejí logické jednotky (LV), která vystupují jako bloková zařízení a lze je tedy snadno naformátovat a použít jako nosné médium pro souborový systém.

Číst více …